Wie plezier maakt...

Het recht om te voetballen voor je plezier!

Aan het einde van de Gooal!-boeken vertelt Luigi Garlando hoe in 1992 in Genève in Zwitserland de Verklaring van de Rechten van het Kind in de Sport werd ondertekend.
Deze Verklaring is een verdere uitwerking van één artikel in het Internationale Verdrag Inzake de Rechten van het Kind dat in 1989 werd opgesteld door alle leiders in de wereld in de Verenigde Naties. In 1990 werd dit verdrag van kracht.
Het gaat om Artikel 31 van dat verdrag. Dit gaat over recreatie. Dit staat er:

Het kind heeft recht op rust en vrije tijd, om te spelen en op recreatie, en om deel te nemen aan kunst en cultuur.
De overheid zorgt ervoor dat ieder kind gelijke kansen heeft om dit recht te realiseren en bevordert recreatieve, artistieke en culturele voorzieningen voor kinderen.
 
In 1992 hebben toen de ministers van de landen die deel uitmaken van Europese Unie dit artikel verder uitgewerkt tot de punten die je in alle Gooal!-boeken leest en waar Gaston Champignon keer op keer de nadruk op legt.

Nu zijn deze regels overgenomen door bijna alle regeringen in de hele wereld.
Alleen staan er in Gooal! 9 regels maar het zijn er eigenlijk 10.
Niet in Gooal! staat het eerste recht namelijk:
- Het recht om sport te beoefenen
en dan gaat het verder zoals in de boeken staat:
 
1. Het recht om plezier te maken en te spelen
enzovoort, enzovoort... kijk maar in de boeken.
 
 
tuttibooks/tutti @2017  @Stefano Turconi @Luigi Garlando - Disclaimer